Oor PVSA

Oor PVSA

Die PVSA is ‘n lede organisasie met die hoofdoel om sy lede se belange te beskerm en te bevorder en om ‘n diens aan hulle te lewer.

Die Algemene Vergadering is die beleidmakende gesag van die PVSA. Die Algemene Vergadering bestaan uit stemgeregtigde afgevaardigdes van Klubs van die PVSA en geaffilieerde lede.

‘n Klub van die PVSA bestaan uit minstens vyf lede wat lid van die PVSA is en word deur sy eie konstitusie beheer. Elke PVSA klub funksioneer onafhanklik en kies sy eie ampsdraers.

Individuele persone wat nie lid van ‘n PVSA klub is nie, kan op sekere voorwaardes direk by die PVSA aansluit as geaffilieerde lid.

Die bestuur van die PVSA word behartig deur ‘n Uitvoerende Komitee verkies deur die Algemene Vergadering. Die UK vergader minstens drie maal per jaar.

Die dag tot dag bedrywighede van die PVSA word bestuur vanuit ‘n kantoor te Vryburg in Noordwes.

Die PVSA is ‘n organisasie vir elkeen wat enigiets met papegaaie te doen het – daarom is u welkom om sommer dadelik aan te sluit. Gaan gerus na “Membership” vir ‘n aansoek vorm.

* Die doelstellings van die PVSA is om:

Die reg van lede te beskerm om (a) papegaaie as troeteldiere aan te hou, (b) papegaaie te teel en (c) met papegaaie handel te dryf. Dit word saamgevat as die papegaaibedryf;
Die papegaaibedryf in enige wettige vorm, tesame met verwante bedrywe en organisasies te bevorder;
Doeltreffende organisasie op plaaslike, streek en nasionale vlak op die been te bring en in stand te hou deur middel van klubs, streke en 'n nasionale liggaam;
Spreekbuis vir sy lede, klubs en streke te wees;
Sy lede en geaffilieerde organisasies ingelig te hou oor die jongste ontwikkelinge op veral nasionale en internasionale vlak met betrekking tot gebeure en ontwikkelinge wat die papegaaibedryf beïnvloed en raak;
Leiding aan lede en belanghebbendes te gee hoe om papegaaie wat in gevangenskap aangehou word, te versorg, te huisves, te teel en mee handel te dryf;
Die belange van liefhebbers, telers, handelaars, veeartse en navorsers wat betrokke is by die papegaaibedryf te koördineer, te behartig, te bevorder en te beskerm;
Hom te beywer vir die ontwikkeling van wetenskaplike voëlteelt in gevangenskap; Die bewaring van bedreigde papegaaisoorte te bevorder;
Met die owerhede saam te werk en van gespesialiseerde kennis met betrekking tot die teel en aanhou van papegaaie te voorsien, maar om terselfdertyd enige beperkende maatreëls en regulasies wat die regte van lede benadeel, teen te staan op wyses waarop die PVSA en sy Uitvoerende Komitee mag besluit; Met nasionale en internasionale organisasies wat by enige aspek van die PVSA en sy lede se aktiwiteite belang mag hê saam te werk sonder dat die regte van lede en die PVSA benadeel word;
Dissiplinêre stappe te neem met inagneming van die reëls van natuurlike geregtigheid en volgens reëls wat deur die PVSA goedgekeur staan te word teen 'n lid, klub of streek wat papegaaie in sy besit of onder sy beheer, nie behoorlik voed en versorg nie of op enige wyse die goeie naam van die PVSA of die papegaaibedryf skaad.