Nuus

REDAKSIONELE KOMMENTAAR

Tyd vlieg wanneer mens jouself geniet en 2019 is al ‘n paar maande oud. Wat die PVSA se werksaamhede betref is die binnelandse registrasie van Cites1 papegaaie voltooi. Na die katastrofiese opgradering van African Greys by CoP17 is daar al heelwat African grey boere in Switzerland geregistreer en ons kan met trots sê dat die meeste Cites I geregistreerde fasiliteite vir broei van papegaaie nou in Suid Afrika is. Daar is ook nou ‘n fonds gestig met die uitsluitlike doel om na die welsyn van die wilde populasie African greys in die natuur om te sien. Projekte word tans identifiseer waar ons ondersteuning sal bied.

Ons bou voort op ons verhouding met die Suid Afrikaanse owerhede en kry, ten spyte van uitdagings wat die owerhede beperk, goeie samewerking van hulle. Ons gaan weereens ons lede se belange beskerm by die eerskomende Cop 18 en die lede wat ons gaan verteenwoordig word voorspoed toegewens. Met voorslepende gevalle van HPAI is uitvoere steeds ‘n probleem en hoop ons sake sal verbeter.

Laastens wil ook graag terugdink aan die jaar 2018 waar ons groot vriende van die papegaaibedryf aan die dood moet afstaan, meer spesifiek die geliefde Dr Chris Kingsley, een van die stigterslede van die PVSA.

.....

....

....

....