Papegaaitelersvereniging van Suidelike Afrika

PRAKTYKSKODE EN GOEIE GEDRAGSKODE

DEEL I

Praktykskode

1 Inleiding:

In navolging van die doelstellings soos uiteengesit in die Konstitusie van die Papegaaitelersvereniging van Suid Afrika (PVSA), naamlik om die Regte van lede te beskerm om papegaaie aan te hou, te teel en daarmee handel te dryf, leiding te gee hoe om papegaaie te versorg, te huisves, te teel en daarmee handel te dryf en met Nasionale en Internasionale organisasies saam te werk wat die belang van die lede raak, word die volgende Praktykskode hiermee geïmplementeer vir alle lede.

Addisioneel tot die Praktykskode word as Deel II hiervan `n aanbevole Goeie Gedragskode ten sterkste by lede aanbeveel.

2 Doel van die Praktykskode:

Die doel van die praktykskode is:

2.1 Om minimum standaarde daar te stel vir Papegaai Boere in die voorsiening van die behoeftes van papegaaie in die volgende velde:

Belangrikste behoeftes geassosieer met domestikasie.

Fasiliteitsbehoeftes.
Omgewingsbehoeftes.
Aktiwiteitsbehoeftes.

2.2 Om standaarde daar te stel wat Internasionaal aanvaarbaar is vir die verskaffing van gesonde papegaaie aan lokale sowel as internasionale markte.

3 Belangrikste behoeftes geassosieer met domestikasie

3.1 Mense

Papegaai gedrag moet in aanmerking geneem word in die interaksie tussen mense en papegaaie. Wanneer papegaaie aan oningeligte persone verkoop word moet alle redelike stappe geneem word om die persone op hoogte te stel van die behoeftes en gedrag van papegaaie om `n suksesvolle verhouding tussen eienaar en dier en die veiligheid en kwaliteit van lewe van die papegaaie te verseker.

3.2 Seleksie

Met inagneming van die Cites lys van bedreigde spesies sal die publiek ontmoedig word om papegaaie wat bedreig is as troeteldiere aan te hou. Alle lede onderneem om so ver prakties moontlik nie papegaai kruisings te teel nie en om die suksesvolle teël van bedreigde spesies te bevorder. Lede sal dit vermy om met papegaaie wat nou verwant is te teël.

3.3 Voeding

Voedingsbehoeftes van spesies moet in ag geneem word wanneer hulle dieët formuleer word. `n Dieët met verskeidenheid kosse moet voorsien word wat nie uit `n voeding van sade alleen mag bestaan nie. Vars groente en vrugte moet op `n gereëlde grondslag voorsien word. Water en kosbakke sal skoon gehou word en vars water sal daagliks voorsien word.

4 Fasiliteitsbehoeftes:

4.1 Behuising

Papegaaie sal in geskikte en skoon hokke aangehou word wat beskerm is teen trekke, ekstreme weerstoestande, roofdiere en knaagdiere. Hokke moet van ondeurdringbare materiaal gemaak word wat wasbaar en steriliseerbaar is. Ten minste twee hout sitstokke sal verskaf word wat so geplaas sal word dat dit nie vlug belemmer nie. Hokke sal `n minimum grootte hê van 600mm wyd maar nie minder nie as twee maal die vlerkspan van die papegaaie daarin. Die lengte sal voldoende wees vir die papegaaie om vrylik te vlieg en te oefen. Oorbevolking van hokke sal vermy word en broeipare sal alleen gehuisves word om bakleiery te vermy tensy hulle van nature in swerms broei . Geskikte afskortings sal tussen hokke aangebring word wat na aan mekaar is om bakleiery te vermy. Voldoende bytstasies moet om hokke geplaas word vir knaagdier beheer.

4.2 Hantering

Toerusting om papegaaie veilig te vang en hanteer moet aangehou word.

Die aantal kere wat papegaaie, wat nie troeteldiere is nie, gevang en hanteer word moet beperk word om stres te beperk. Personeel moet toegang hê tot wasbakke en ontsmettingsmiddels voor en na hantering van papegaaie. Die lid van vlerke moet te alle koste vermy word. Alleen indien die sny van vlerke noodsaaklik is moet dieselfde aantal penvere op elke vlerk gesny word.

4.3 Broei

Geskikte neskaste moet voorsien word. Die grootte en konstruksie moet vir die spesie geskik wees. Indien aggressie `n probleem is moet meer as een uitgang voorsien word vir die wyfie om te kan ontsnap. Indien meer as een paar per hok met veiligheid aangehou kan word sal meer neskaste verskaf word as wat daar pare is. Jong papegaaie behoort gering te word vir identifikasie met `n geslote ring, die grootte soos voorgeskryf deur die PVSA waarop die jaartal, telerskode en `n unieke nommer moet verskyn. Papegaaie vir die uitvoermark kan die kode: “ZA-0” op die ring vertoon.

'n Sertifikaat deur die PVSA moet gebruik word ter identifisering van die geslag van papegaaie wat deur middel van DNS bepaal is.

5 Omgewingsbehoeftes

5.1 Higiëne

Papegaaie sal op `n daaglikse basis moniteer word vir tekens van siektes en siek voëls sal onmiddellik isoleer en behandel word. Moontlike tekens van siekte sluit die volgende in:

Verandering in voorkoms en samestelling van uitskeiding.
Verandering in voedsel en kos inname.
Verandering in houding en gedrag.
Verandering in voorkoms en postuur.
Verandering in gewig.
Vergrotings en swellings.
Naar word, beserings en bloei.
Afskeiding van die neus, oë en snawel.
Oormaat verlies van vere.
Vergroeide bek en naels.

Voorkoming van siekte:

In die vermyding van die uitbraak van siektes moet die volgende stappe geneem word:

5.1.1 Hou die hokke en toerusting skoon:

Verwyder alle bossies en gemors in en om die hokke.
Ontsmet en maak sementvloere, draad van hokke en mure deeglik skoon.
Ontsmet en maak water en kosbakke gereeld skoon.
Beperk wegkruipplek vir muise en rotte naby die hokke.
Hou voëlkamers onder kwarantyn toestande.
Hou voëlkamers behoorlik geventileer.

5.1.2 Vermy kontak tussen hok- en wilde voëls:

Vermy kontak deur toegang tot oop damme te beperk
Water bakke moet onder dakke geplaas word waar mis van verbygaande voëls dit nie kan bereik nie.
Ontmoedig wilde voëls om naby die hokke te sit of broei.

5.1.3 Verskaf skoon water en kos:

Stoor kos in lugdigte houers en vermy besmetting daarvan.
Maak seker dat water chloor bevat of van `n mikrobiologiese skoon boorgat kom.
Verskaf skoon kos en gooi ou kos daagliks weg.

5.1.4 Beperk besoekers aan die hokke:

Beperk toegang tot die hokke en voëlkamers.
Verskaf handsproeiers by ingang.
Indien kwarantyn fasiliteite gebruik word beperk toegang tot werkers en Veterinêre beamptes.
Bepaalde werkers moet toegang tot die hokke en ander werkers moet toegang tot die voëlkamers hê.

51.5 Kwarantyn nuwe voëls:

Sonder nuwe voëls af en kwarantyn vir minstens 30 dae.
Bekom voëls van betroubare telers en handelaars.
Ondersoek nuwe voëls en maak seker dat hulle gesond is.
Voëls in kwarantyn moet laaste gevoed word en werkers moet hulle ontsmet voordat die broei hokke weer besoek word.

5.1.6 Nadoodse ondersoeke:

Alle voëls wat onder onbekende omstandighede sterf moet onderwerp word aan `n nadoodse ondersoek.

5.1.7 Monitering van wilde voëls:

Alle wilde voëls in en rondom die hokke moet dop gehou word vir onnatuurlike sterftes. Alle onnatuurlike sterftes in groot getalle moet dringend aan die Direkteur, Dieregesondheid, Departement van Landbou, aangemeld word.

Alle lede moet voldoen aan die bepalings van die Wet op Dieregesondheid, no. 35 van 1984. Meer spesifiek bepaal artikel 11 daarvan dat die eienaar van diere, met inagneming van die bepalings van die Wet, alle redelike stappe moet neem om die besmetting van enige dier met enige siekte of parasiet te voorkom asook die verspreiding daarvan van die bepaalde diere of grond. Alle beheerde siektes moet onmiddellik aan die PVSA kantoor asook die Direkteur, Dieregesondheid, aangemeld word.

Lede moet sover moontlik gebruik maak van `n gekwalifiseerde veearts vir die behandeling van siek papegaaie en moet `n program hê vir behandeling en voorkoming van siektes en parasiete.

5.2 Vervoer

Papegaaie moet in gepaste nuwe of ontsmette vervoerkaste vervoer word. Papegaaie wat bekend is vir aggressie moet apart vervoer word. Die grootte van die kas moet voldoende wees om die papegaai die geleentheid te gee om te kan draai maar klein genoeg dat dit nie sal probeer vlieg en homself beseer nie.

Die kaste moet voldoende ventilasie hê en een kant moet moet van gaas draad wees. Die ventilasie gate moet klein genoeg wees dat die papegaai se kop nie daardeur kan steek nie. Gedurende vervoer moet papegaaie beskerm word teen uiterste hitte en koue. Indien die vervoer langer as 3 ure duur moet water of waterhoudende vrugte of groente in die kaste geplaas word. Papegaaie moet nie langer as 4 uur voor `n vlug ingeboek word nie. Vervoerkaste vir openbare vervoer moet aan ten minste twee kante gemerk word:”lewende voëls”

Indien permitte benodig word vir vervoer of aanhouding van apegaaie sal sodanige permitte bekom word.

5.3 Verryking

Papegaaie moet toegang tot sonskyn kry. Papegaaie soos African Grey`s wat in skadu toestande gebroei word moet ten minste 6 weke per jaar in sonnige hokke wees. Water bakke om te bad of sproeiers moet verskaf word. ? Verskeidenheid kosse moet verskaf word. Papegaaie wat apart as troeteldiere aangehou word moet speelgoed kry om verveling teen te werk. Papegaaie moet in omstandighede so na moontlik as natuurlik aangehou word. Die omgewing van die papegaai moet waar moontlik verryk word.

6 Aktiwiteitsbehoeftes:

6.1 Oefening

Papegaaie in hokke moet vry kan vlieg. Sit stokke moet so vêr as moontlik voor en agter in die hokke wees sodat die vliegafstand so lank moontlik is. Papegaaie mag nie vir langer as 48 uur in veilings hokke gehou word nie.

6.2 Afrigting

Papegaaie as troeteldiere moet die basiese bevele soos “op” en “af” geleer word. Papegaaie waarmee geteel word moet aan `n vaste skedule en daaglikse roetine gewoond wees.

6.3 Sosiaal

Papegaaie is sosiale diere en moet waar moontlik interaksie met mense en ander lede van hulle spesie hê. Handgrootgemaakte papegaaie moet verkoop word na hul gespeen is en moet sosialiseer met ander papegaaie.

Deel II

Goeie gedragskode

Die volgende goeie gedragskode word sterk by lede aanbeveel:

Byhou van rekords:

Akkurate rekords behoort gehou te word van die volgende:

Besoekers aan die hokke
Datum en oorsprong van nuwe voëls
Eiers en kleintjies insluitende ring nommers
Simptome van siektes en medikasie toegedien
Detail van kopers van voëls
Gesondheidsrekords van broeipare en kleintjies wat vir 10 jaar geberg word.
Nadoodse ondersoeke
Onnatuurlike sterftes in groot getalle van wilde voëls.

Higiene

Verskaf skoon, ontsmette oorjasse en stewels aan besoekers
Verskaf voetbaddens by ingang