NO. OF VISITS

Content View Hits : 384544

Aansoek op pvsa lidmaatskap

Generated with MOOJ Proforms
* Required information.
Volle Name en Van: * Jou volle naam en van
Voorletters: * Jou voorletters
ID. Nommer: * Vul asb jou ID nommer in.
Woonadres * Jou regte woonadres
Posadres: * Jou huidige posadres
Poskode: * Vul asb jou poskode in bv xxxx
Telefoon nommer: * Jou telefoon nommer ex (xxx) xxx xxxx
Selfoon Nommer: * Jou selfoon nommer: ex. xxx xxx xxxx
Faks Nommer: * Jou faks nommer ex. xxx xxx xxxx
E-pos adres: * Voorsien ons asb van 'n geldige epos adres ex aaa@aaaa.co.za
Klub Naam ( indien jy aansluit deur 'n klub ) Vul die klub naam in waaraan jy behoort of waardeur jy wil aansluit.
Direkte Lede Aansluit via 'n Klub
Aansluiting (Eenmalig) R50,00 Aansluiting (Eenmalig) R50,00
Ledegeld vir Direkte lid (Jaarliks) R250,00 Ledegeld via 'n Klub (Jaarliks) R125,00
Totaal: R300,00 Totaal: R175,00


Vul asseblief u voorletters en van by "Verwysing op die inbetaalstrokie in.

Stuur dan die inbetaalstrokie aan Gelde kan inbetaal word by die volgende rekening:

PVSA, Posbus 664, Vryburg, 8600

Standard Bank Vryburg

Faks na 086 604 8084 Rek naam -  PVSA
Tak Kode: 050201
Tjek Rek no - 040 417 654


Vir verdere navrae kontak die PVSA kantoor - Tel: 082 418 1555 (Weeksdae 9vm-1nm)

Slegs vir kantoorgebruik:
Datum Ontvang Indien jy 'n PVSA - telersnommer het vul dei datum in
PVSA - Telersnommer: Indien jy 'n PVSA telersnommer het vul hom in asbCopyright © 2010 AVI Culture SA. All rights reserved. Designed and Hosted by WEBNIC.