PVSA Geskiedenis

Waar dit al begin het....

Op 26 November 1980 is die VOëLRAAD van Suidelike Afrika tydens 'n vergadering by die Helderfontein konferensiesentrum naby FOURWAYS gestig. Die hoofdoel was om die voëlbedryf te orden en die belange van lede te beskerm.

Dr David Russel is as eerste voorsitter verkies en Dianne Buckley as sekretaresse. Van die stigterslede was Dr Chris Kingsley, David en Vera Dennison, Louis Bothma, John Connan, Hans Breytenbach, Dr Lukas Stolz, Kiepie Herholdt, Craig Smith, Arthur en Jill Duvenhage, Nico Theunissen en Mike Bester.

Twee jaar later neem Dr Chris Kingsley oor as voorsitter. Met die kongres van 1989 bedank Dr Kingsley egter as voorsitter as gevolg van die groot werklas in sy praktyk en word Louis Bothma as voorsitter verkies.

Dirk Grobler verdien ook spesiale vermelding met sy toegewyde poging om die VVSA se ringprojek en telerregistrasie op die been te bring.

Aan die begin het die VVSA hul ringe laat maak by 'n bekende ringvervaardiger. As gevolg van groot hoeveelhede het dit egter te lank begin neem om bestellings uit te voer en is daar toe besluit om 'n masjien te laat bou om die VVSA ringe self te druk.

Met die KONGRES van 1995 word besluit om die naam VOëLRAAD te verander na VOëLTELERSVERENIGING van SUIDELIKE AFRIKA

Met die kongres van 2007 word die naam weer verander na PAPEGAAITELERSVERENIGING van SUIDELIKE AFRIKA omdat dit meer beskrywend is aangesien die oorgrote meerderheid van die lede slegs met papegaaie boer.